passiefhuis
Header image  

over passiefhuis en LEW

 
line decor
JavaScript DHTML Drop Down Menu By Milonic
ventilatie

energieverbruik

We worden steeds meer bewuster van ons energieverbruik. Bijna drie kwart van ons huiselijk energieverbruik gaat op aan verwarming van de woning. Tot voor kort vonden we het maar heel normaal dat de koude lucht, via kieren en gaten als tocht in de woning kwam. Extra ventilatie werd voorzien door de ramen open te zetten. De koude lucht van buiten werd opgewarmd, en als vuile lucht weer naar buiten gestuurd.

Het mag voor zich spreken dat er energetisch wat bezwaren aan kleven. Deze vorm van ventilatie is ook sterk afhankelijk van het weer, immers, bij koud weer of regen gaan de ramen niet meer open, bij veel wind komt langs kieren en gaten ongecontroleerd veel tocht binnen.

Het laatste zegt het al, gecontroleerd. Een moderne en veel efficienter ventilatie gaat uit van een gesloten systeem, waarbij aan de ventilatienormen wordt voldaan zonder actie van de bewoner. Tevens wordt uitgegeaan van een efficient wartewisselaar systeem, waarbij de koude buitenlucht opgewarmd wordt door de warme lucht die de woning verlaat.

In landen als Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is onderzoek gedaan naar het "beste" ventilatiesysteem. Immers, met de steeds toenemende eisen voor isolatie en luchtdicht bouwen wordt steeds minder voegen-en kierenventilatie toegepast.

 

klein bestandje, fensterlueftung?

serieus onderzoek naar fensterlueftung

natuurlijke en balansventilatie


 

ventilatieverliezen

ongeveer 3/4 van ons energieverbruik gaat op aan verwarming van de woning. Dat mag onderstrepen wat het belang is van een goede isolatlie.

Deze energie verlaat de woning door:

 • transmissie, via ramen en wanden, bodem en dak
 • lekken, via kieren en spleten in muren, langs aansluitingen van kozijnen op de wand, aansluitingen van wand op het dak,
 • ventilatie, door de koude lucht op te warmen en deze vervolgens weer naar buiten af te zuigen als vuile lucht.

We kunnen dus flink besparen op onze energierekening door de transmissieverliezen te beperken:

 • isoleren van wanden, vloer, dak, ramen, deuren brengt de grootste winst tegen de minste kosten
 • luchtdicht bouwen, te voorkomen van kieren en gaten, waardoor ongecontroleerde luchtstromen kunnen onstaan
 • een gesloten ventilatiestysteem, met warmteterugwinning

 

natuurlijke ventilatie

Een van de meest toegepaste ventilatievormen in Nederland is een vorm van natuurlijke ventilatie.Verse koude lucht komt binnen via roosters boven ramen, en wordt door radiatoren opgewarmd. Vuile warme lucht verdwijnt via een afzuiging naar buiten.

Het is juist deze vuile warme lucht, die ventilatieverliezen veroorzaken, er gaat met de warmte een heleboel energie verloren. Natuurlijke ventilatie is afhankelijk van wind, weer, regen, enz. Een totaal ongecontroleerde ventilatie. Koude lucht moet immers ook weer opgewarmd worden.

Recent zijn er nog al wat problemen met balansventilatie aangewezen in Nederland, naar mijn mening geheel onterecht. De regering heeft de EPC norm verlaagd van 1.0 naar 0.8. De bouwwereld heeft gemeend dit te kunnen ondervangen met het installeren van een balansventilatie. Na enkele cursussen gevolgd te hebben met betrekking tot klimatisatie, passiefhuisbouw, ventilatie, verwarming, meen ik te kunnen zeggen Nederland zowel op het vlak van ontwerp, aanleg, inregeling en gebruik, niet voldoende vakkundigheid heeft getoond. De problemen met balansventilatie zijn een gevolg van een aantal bouwfouten, niet de oorzaak van de problemen. Het met de vinger wijzen naar de BV als zijnde de oorzaak van de problemen, vind ik ten stelligste verwerpelijk, het standpunt van de VEH zou toch wat toekomstgerichter mogen zijn.

In de andere europese landen zijn die problemen met balansventilatie er niet, eerder komt men tot de conclusie dat een balansventilatie het systeem is van de toekomst, energiezuinig, efficient, robuust.


Systeem C.

Systeem C gaat uit van aanvoer via roosters in de ramen, en een centrale afvoer.


energieverbruik ventilatie

Energieverbruik van verschillende systemen. Een balansventilatie is een stuk energiezuiniger dan alle andere systemen.

 

Onderzoek heeft aangetoond dat het aantal schimmels, pollen en bacterien wezenlijk verminderen in systemen met balansventilatie.

evaluatie binnenklimaat van passiefhuizen


waarom balansventilatie

Mocht iemand echt een degelijk en gefundeerd oordeel willen vormen over de juiste keuze van ventilatie, dan raad ik aan het boek "frischlufttechniek im Wohnungsbau" aan te schaffen en door te nemen. Het boek is te bestellen bij Frischlufttechnik.de

Alleen een doordacht ventilatiesysteem kan:

 • voldoende vochtafvoer ter voorkomingen van schimmel
 • aanvoer van schone, verse lucht garanderen
 • heeft de mogelijkheid tot het filteren van de aangevoerde lucht
 • door een gestuurde luchstroming, bouwschades voorkomen
 • schadelijke emissies en geuren zeker afvoeren
 • voorkomen van tocht bij wisselende windbelasting
 • regelbaar
 • buitenklimaat onafhankelijk
 • geluidsreducerend
 • vermeiden van onnodige warmteverliezen
 • mogelijk besparen op warmteverliezen door warmteterugwinning
 • mogelijkheid tot voorverwarmen of zelfs hoofdverwarming met lucht
 • betere bescherming tegen insecten, pollen, van buiten door gesloten vensters
 • Het binnenklimaat van een woning met balansventilatie is een flinke verbetering ten opzichte van andere gangbare ventilatiesystemen. Bewoners die last hebben van allergien, pollen zullen een beter binnenklimaat zeer kunnen waarderen!
 • ten slotte zorgen gesloten ramen voor een betere inbraakbescherming

natuurlijke ventilatie kan aan geen enkele van bovenstaande voorwaarden voldoen!

 


wilt u schone lucht in uw huis?

De foto hiernaast toont een grof filter van een aardwarmte wisselaar van 30 cm doorsnede. De aardwarmtewisselaar is eigenlijk maar een buis die in de tuin staat en door de grond naar de warmtewisselaar gaat. Dit is het eerste ( en grove ) filter dat de aangevoerde lucht tegenkomt. Voordat de lucht in de woning komt is er nog een filtering in de warmtewisselaar zelf, een fijn filter. Wanneer gewenst kan dat zelfs een zeer fijn filter zijn.

De foto mag aantonen dat ongefilterde lucht niet wenselijk is in een woning. De woning is een vrijstaande woning in een rustige 30 kmh woonwijk in Duitsland. De foto is genomen nadat het filter 6 maanden in gebruik is! Dit filter wordt natuurlijk niet langer meer gebruikt, maar voor een nieuw gewisseld. Dat kost natuurlijk iets, maar kijk eens wat een rotzooi er in het filter aanwezig is, en stel u voor dat dit ongefilterd via raamventilatie in uw woning terecht komt!


balansventilatie

Een balansventilatie brengt verse lucht in de woning en zuigt de vuile lucht af. Het volume van beide stromen is gelijk. Tesamen met filters in het systeem wordt schone zuiver lucht binnengebracht en vuile vochtige lucht afgevoerd. De warmtewisselaar spaart ook nog eens op de ventilatieverliezen. Een goede ventilatie is gewaarborgd.

 

 

Een moderne, efficiente ventilatie is uitsluitend mogelijk met gecontroleerde ventilatie!

 


systeem

Een balanssysteem wordt meestal aangelegd vanuit een centrale WTW, met een leiding, waartussen geluidsdempers geplaatst worden.

 


doorstroomprincipe

 

Een balansventilatie blaast verse lucht in de woonkamer, slaapkamers. Vuile lucht wordt afgevoerd in de keuken, douche/bad en toilet. Overige ruimten dienen als doorstroomruimte.


warmtewisselaar

De warmtewisselaar is het hart van een WTW. de beste systemen werken met het tegenstroomprincipe, dus de beide luchtstromen kruisen elkaar in de warmtewisselaar. Hoe groter de warmtewisselaar, hoe beter de efficientie. Nog een belangrijk aspect van een WTW zijn de ventilatoren.

  

warmtewisselaar

De warmtewisselaar heeft twee funkties. Ten eerste zorgen filters in het apparaat ervoor dat minder stof en vuil van buiten in de woning komt. Ten tweede wordt de koude lucht van buiten via een wisselaar, langs de warme lucht die naar buiten gaat, gevoerd.

De twee luchtstromen komen niet met elkaar in kontakt! Maar de warmte van de afvoerlucht wordt overgedragen naar de koude binnenkomende lucht.

De efficientie van zo's systeem ligt afhankelijk van het systeem tussen de 70 en 90 %aanleg bv

Bij de aanleg van een bv dient erop gelet te worden dat:

 • de installatie juist wordt gedimensioneerd
 • de aanleg zo correct mogelijk wordt uitgevoerd
 • de installatie goed wordt ingeregeld
 • gebruikers worden geinstrueerd in het gebruik ervan
 • verder dienen filters makkelijk toegankelijk te zijn, om regelmatig te kunnen wisselen.
 • het systeem dient ook rekening te houden met een mogelijkheid tot reinigen van de buizen bijvoorbeeld eens in de 8 jaar.

Het ontwerpen van een goede installatie moet wel door een vakkundige te gebeuren.


in- en uitblaasopeningen

In- en uitblaasopeningen komen meestal hoog op de wand, op plaatsen waar efficient voor een goede mengeling met de ruimtelucht kunnen zorgen.

ventilatie plannen 

aardwarmtewisselaar

De aardwarmtewisselaar neemt de buitenlucht op via een extra buis in de grond.

Een buis van ca 40 meter lengte, diameter 20 cm, ligt op ongeveer 2 meter diepte in de grond. De aangezogen lucht gaat eerst door deze buis, voordat ze in de WTW binnenkomt. Omdat de bodemtemperatuur op 2 meter diepte schommelt tussen de 7 en 12 graden celsius, neemt de aangezogen lucht ongeveer deze temperatuur aan.

Dat heeft twee voordelen, in de winter wordt koude lucht al opgewarmd, in de zomer zal de te warme lucht afkoelen.

De WTW mag nooit mengen tussen de aangevoerde en afgevoerde lucht. Filters moeten regelmatig schoongemaakt verwisseld worden.


risico's aardwarmtewisselaar

Er wordt nogal eens gedacht dat een aardwarmtewisselaar een bron van schimmels en bacterien zou kunnen zijn, dit onderzoek toont aan dat dat idee ongegrond is.

evaluatie binnenklimaat met AWTW, CHeffekt van een aardwarmtewisselaar

Een aardwarmtewisselaar haalt de lucht niet van buiten, maar eerst via een buis van meestal 20 cm diameter in de grond. De bodemtemperatuur op een diepte van ongeveer 2 meter schommelt tussen de 7 graden in de winter tot 12 graden in de zomer.

De aangevoerde lucht zal dus ongeveer die temperatuur hebben, en das al een voordeel!
In de winter is de kans op bevriezing van de WTW-unit in huis, door te koude buitenlucht praktisch uitgesloten, en daarbij is de aangevoerde lucht al een beetje opgewarmd.
In de zomer wordt de aangevoerde lucht door de AWTW afgekoeld, en zo onstaat een passieve koeling. Het totaal vermogen aan passieve koeling is niet al te hoog, maar alle beetjes helpen.

Boven een vooraf ingestelde temperatuur zal de aangevoerde lucht niet meer door de AWTW gaan, maar in bypass erlangs, zodat de warme afgevoerde lucht de koele aangevoerde lucht niet gaat verwarmen.

Verder moet een AWTW een afvoer hebben, er kan namelijk condens in optreden.


aanleg awtw

De aardwarmte buis is meestal zo'n 40 meter lang, 20 cm diameter, en wordt op een diepte van ongeveer 2 meter gelegd, met een licht afschot om eventueel condenswater op te vangen. De buis is aan de binnenzijde glad.

aanleg, dimensionering AWTW

meer aanleg, dimensionering AWTW

 


kantoren, andere gebouwen.

balansvenilatie en ook aardwarmtewisselaars vinden ook toepassing in moderne kantoorgebouwen.....

link energon Ulm

link naar energon Ulm techniek

link naar energiezuinige kantoorgebouwen

 

energon


 

bwtw

Een alternatief voor de aard warmte wisselaar is de bodem warmte wisselaar.

Een buis met vloeistof wordt in de aarde gelegd en met een pomp en warmtewisselaar kring aangesloten op een aanvoer van frisse lucht. Deze lucht wordt zo ook opgewarmd.

wat is een bww

bww varianten

bww hydraulisch schema

 Een raam met bescherming ervoor kan s'nachts open blijven staan.

zomerperiode, nachtkoeling

Elk huis verwarmt in de zomer, en zeker op warme dagen met veel zon kan er teveel warmte aan de woning toegevoerd worden. Bij een passiefhuis is dit niet anders. Alleen gaat men ervan uit dat de extra isolatieschil al flink helpt om de woning tegen te veel verhitting te beschermen. Daarbij koelt de AWTW ook wat. Verder wordt zoals eigenlijk gewone woningen ook, aangeraden om bijvoorbeeld snachts goed te ventileren, om de woning af te koelen.

Nachtventilatie als koeling in de zomer kan een tamelijk goed effect hebben. Wind en temperatuurveschillen bepalen de werking van nachtventilatie. Omdat warme lucht altijd wil opstijgen kan nachtventilatie goed werken als bijvoorbeeld op de eerste verdieping een raam of ramen worden opengezet. Beneden zet men dan een raam of ramen open aan de andere zijde van de woning. Zo kan zowel de wind, als die aanwezig is in de zomer, als het effect dat warem lucht wil opstijgen, nachtventillatie op gang brengen.